Regulamin

Poniżej znajdziesz informacje, o regulaminie naszego sklepu.

Sklep internetowy E-BIZUTERIA.NET prowadzony jest przez Firma Złotniczo-Jubilerska
Mariusz Tołodziecki z siedzibą w Piechowicach ul. Szkolna 7A.
NIP 611-105-7590
Telefon: +48 75 7611282

 

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego e-bizuteria.net określa zasady składania zamówień orazsprzedaży towarów. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Firma Firma Złotniczo Jubilerska Mariusz Tołodziecki – właściciel Sklepu Internetowego ebizuteria.net – prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu. Wszelkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Mimo dołożenia szczególnych starań nie jest zagwarantowane, że zamieszczone na stronach sklepu opisy produktów nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosi się o kontakt, w celu potwierdzenia zamieszczonych informacji.
 4. Firma Firma Złotniczo Jubilerska Mariusz Tołodziecki zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 5. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
 6. W razie jakichkolwiek pytań kontakt możliwy jest telefonicznie pod numerem +48 75 7611282 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@e-bizuteria.net.

II. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

 1. Firma Firma Złotniczo Jubilerska Mariusz Tołodziecki stosuje możliwie dobre systemy zabezpieczeń danych.
 2. Firma Firma Złotniczo Jubilerska Mariusz Tołodziecki oświadcza, że nie udostępnia podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących klientów korzystających z serwisu.
 3. Klient dokonując rejestracji w sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. Dokładane są najwyższe starania do zabezpieczenia danych osobowych klientów Sklepu przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 5. Każdy klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres: biuro@e-bizuteria.net, pocztą na adres firmy.
 6. Firma Firma Złotniczo Jubilerska Mariusz Tołodziecki prowadzi legalną działalność gospodarczą i dokłada najwyższej staranności aby zawierane transakcje realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych klientów.
 7. Z uwagi na typowo internetowy rodzaj działalności Sklepu Internetowego zasadniczą formą finalizacji transakcji jest wysyłka. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu możliwy jest również odbiór osobisty zakupionego towaru.

III. Warunki sprzedaży

 1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 3. Warunkiem przyspieszającym realizację zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail – do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni, nie będą realizowane.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (np. brak kontaktu z zamawiającym, przy zamówieniu płatnym przy odbiorze), że złozone zostało fikcyjne zamówienie z podaniem danych adresowych nieistniejącej w rzeczywistości osoby.
 5. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia przez klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli zostaje przez nas potwierdzone.
 7. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja o kosztach wysyłki zawarte są na stronie informacyjnej.
 8. Sprzedawane są jedynie towary będące w magazynie w momencie składania zamówienia. Informacja o dostępności znajduje się na stronie każdego przedmiotu. W przypadku jednak braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, możliwością wyboru innego, podobnego przedmiotu lub całkowitym anulowaniem zamawianej pozycji. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.
 10. Rabaty i promocje, jakie klienci mogą otrzymać na zakupy nie łączą się.

IV. Wysyłka

 1. Przesyłki wysyłane są codziennie (poza weekendami i dniami ustawowo wolnymi od pracy) za pośrednictwem Poczty Polskiej jako paczki pocztowe priorytetowe lub listy polecone priorytetowe.
 2. O wysyłce klient informowany jest mailem.
 3. Zamówiony towar można również – po wcześniejszym uzgodnieniu (mailowym bądź telefonicznym) – odebrać w siedzibie firmy.
 4. Czas dostarczenia zamówienia wynosi zwykle 1-5 dni roboczych od momentu wysłania. Może się on przedłużyć z przyczyn niezależnych od sklepu. W przypadku opóźnienia w dostawie prosi się o kontakt z urzędem pocztowym w Państwa miejscowości. Nie ma również możliwości dokładnego określenia, którego dnia i o której godzinie zostanie dostarczona paczka.
 5. Jeżeli podczas odbioru karton, w który zapakowany jest towar jest rozerwany, wgnieciony lub po prostu wzbudza podejrzenia, konieczne jest otworzenie paczki w obecności doręczyciela. W przypadku uszkodzonej zawartości zostanie spisany protokół, będący podstawą do składania przez sklep reklamacji na poczcie. Jeżeli protokół nie zostanie spisany uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien sprawdzić dokładnie sprawdzić otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie dostarczyć o tym informację.
 7. Przesyłki nie są wysyłane firmami kurierskimi chyba, że klient sam przyśle do siedziby sklepu własnego przewoźnika. O fakcie tym należy dostarczyć informację przynajmniej na 24 godziny przed planowanym odbiorem.

V. Płatności

 1. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować przy odbiorze przesyłki lub dokonując przedpłaty na nasze konto albo dokonując płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Na większość produktów zakupionych w sklepie e-bizuteria.net udzielana jest gwarancja – według zasad określonych w opisie produktu.
 3. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego i zapłaconego przy odbiorze przesyłki towaru w terminie 10 dni od daty jego odebrania. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwrócony towar powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie do 7 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwrotowi wraz z towarem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.
 5. Po otrzymaniu przesyłki gwarantuje się zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni od jej odbioru. Zwracana kwota pomniejszana jest o koszt przesyłki.
 6. Koszty przesyłki przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni pokrywa kupujący.
 7. Proszę nie mylić prawa do odstąpienia od umowy z możliwością zakupu asortymentu do przetestowania.
 8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 9. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
 10. Towar przesłany do sklepu w ramach reklamacji musi być czysty zgodnie z ogólnie
  przyjętymi zasadami higieny. W odniesienu do sprzętów nie spełniających tego warunku
  sklep zastrzega sobie prawo odmowy rozpatrzenia reklamacji.
 11. Reklamacji nie podlegają:
 • naturalne zużywanie produktu
 • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej
 • uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub niepowołane osoby trzecie,
 • uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada wytwórca i sprzedajacy, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji,
 • uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z warunkami użytkowania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie tak często, jak uzna to za konieczne. Sklep zastrzega sobie prawo do nieinformowania użytkowników Sklepu o zmianach w Regulaminie.
 2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością Firma Złotniczo Jubilerska Mariusz Tołodziecki i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.
 4. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu Firma Złotniczo Jubilerska Mariusz Tołodziecki zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 5. Firma Firma Złotniczo Jubilerska Mariusz Tołodziecki doklada najwyższych starań aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu. Nie mozna jednak wykluczyć pomyłek, które niemogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń pod adresem firmy Firma Złotniczo Jubilerska Mariusz Tołodziecki.
 6. Indywidualne ustawienia monitora użytkownika powodujące błędne wyświetlanie np. kolorów nie mogą stanowić podstawy do reklamowania zakupionego towaru.
No comments yet.

Dodaj komentarz